ขอเชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก (พร้อมระเบียบวาระ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 17.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 444 ท่าน