ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 17 จังหวัดภาคเหนือ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 11.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 484 ท่าน