โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1067)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2556 เวลา 10.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 587 ท่าน