ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2556 เวลา 14.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 458 ท่าน