โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awarda)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2556 เวลา 14.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 430 ท่าน