ด่วนมาก แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2556 เวลา 11.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 438 ท่าน