แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2556 เวลา 11.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 520 ท่าน