ได้จัดสรรค่าภาคหลวงหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2556 เวลา 10.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 709 ท่าน