อปท.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น
 
สรุปการบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)  
 

รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านระบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (http://info.dla.go.th/) เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password เมนู สถิติการคลัง คือ
เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด
อบต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก
อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง
อบต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง
อบต.ย่านรี อ.สามเงา
ทั้งนี้ ให้ อปท.ดังกล่าวข้างต้น เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 09.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1215 ท่าน