ได้จัดสรรค่าภาคหลวงหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 14.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 512 ท่าน