แจ้งขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 17.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 329 ท่าน