ด่วนที่สุด การสำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ อปท.  
แบบรายงานสำรวจระบบประปาหมู่บ้าน ของ อบต.
แบบรายงานสำรวจระบบประปาพาณิชย์ ของ อบต.
แบบรายงานสำรวจระบบประปาหมู่บ้าน ของ เทศบาล
แบบรายงานสำรวจระบบประปาพาณิชย์ ของ เทศบาล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 12.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 4581 ท่าน