โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 15.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 360 ท่าน