จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 16.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 875 ท่าน