ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2556-2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 09.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 559 ท่าน