รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ (ส่วนที่ ๒)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 16.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 742 ท่าน