ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าชมนิทรรศการวิชาการและการบรรยายพิเศษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 12.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 575 ท่าน