การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 13.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 423 ท่าน