ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงาน อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 13.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 423 ท่าน