เงินอุดหนุนสำหรับศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 15.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 473 ท่าน