ตอบข้อหารือคุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของพนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2556 เวลา 15.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3990 ท่าน