หลักเกณฑ์และแนวทาการปฎิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 15.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 377 ท่าน