หารือคุณสมบัติผุ้สมัครเข้ากรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (น.จว.ตาก ที่ ตก ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๕๕๗ ลว. ๑ พ.ย.๕๖)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 09.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 427 ท่าน