ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (ท้องถิ่นอำเภอ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 12.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 611 ท่าน