แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (น.จว.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๕๕๙ ลว. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 10.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 353 ท่าน