เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปกิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 14.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 675 ท่าน