ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2556 เวลา 11.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 420 ท่าน