จัดส่งหนังสือคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และหนังสือคู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2556 เวลา 15.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 460 ท่าน