รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2556 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 486 ท่าน