ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานสำหรับการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2556 เวลา 14.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 494 ท่าน