ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ อบต.ประดาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 333 ท่าน