ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินกำหนดตำแหน่งรองปลัด อบต. ๖ อบต.รวมไทยพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2556 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 407 ท่าน