การประมเินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2556 เวลา 09.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 381 ท่าน