ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2556 เวลา 15.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 477 ท่าน