ขอเชิญประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ ใน ก.ท.จ.ตาก วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2556 เวลา 17.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 445 ท่าน