การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 09.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 438 ท่าน