โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 09.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1323 ท่าน