ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 14.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 504 ท่าน