ขจให้ อปท. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู ที่ดำรงตำแหน่ง และวิทยฐานะต่างๆ จัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 17.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 420 ท่าน