ด่วนที่สุด แจ้งให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 09.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 475 ท่าน