แจ้งผลการเลือกกรรมการผู้แทบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 10.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 329 ท่าน