การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557สำหรับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 09.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1018 ท่าน