ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 18.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 316 ท่าน