ด่วนที่สุด แจ้งให้ตรวจสอบงบประมาณเบี้ยยังชีพฯปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 18.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 460 ท่าน