การบรรจุแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือก กรณีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 15.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 352 ท่าน