การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 10.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1698 ท่าน