เรื่อง รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากทุกคน ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 17.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 579 ท่าน