ด่วนที่สุด แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 15.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 522 ท่าน