(เทศบาลเมืองตาก) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยม คารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2556 เวลา 13.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 374 ท่าน