โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1170)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา 09.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 453 ท่าน